welkom bij VMT

Vereniging en doelstelling

De Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren is in 1977 opgericht om de inwoners van Lelystad in staat te stellen een milieuvriendelijke volkstuin te huren.
Sinds 1990 is de vereniging geprivatiseerd. Het doel van de vereniging, zoals dat toen is omschreven en nu nog steeds van kracht is, luidt: het bevorderen van het kweken van groenten, bloemen en andere gewassen zonder aanwending van langs chemische weg vervaardigde, niet-natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De vereniging propageert milieuvriendelijk tuinieren.
Dat gaat verder dan alleen het tegengaan van het gebruik van niet-natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Het streven gaat uit naar een gezonde bodem met een rijk bodemleven en daardoor een gezonde teelt.
Ook door de manier waarop het complex is ingericht en wordt beheerd, proberen we het natuurlijke milieu van vogels, insecten en planten, en mensen, zo goed mogelijk te stimuleren